Print this page

Adaugarea unui credit nou

De regula , inrolarea unui credit nou se face in aplicatia client_locatii . In aplicatia client_centrala se face doar avizarea preliminara si acordarea efectiva a creditului. Totusi, sunt situatii in care este necesara inrolarea/acordarea unui credit nou din aplicatia client_centrala.

Adaugarea unui credit nou in aplicatia client_centrala se face parcurgand in ordine, urmatorii pasi :

Se verifica existenta clientului in baza de date (meniul Clienti/Cauta - fig.32)

fig. 32

In situatia in care clientul nu este identificat dupa nici unul dintre criteriile de cautare existente (nume, analitic, CNP/CUI),  inainte de acordarea creditului , clientul trebuie inrolat .

In situatia in care clientul este identificat, se trece la acordarea noului credit.

La apasarea butonului Cauta cu bifa setata pe Contract Credit (fig.32) , va fi permisa vizualizarea/modificarea contractelor de credite existente si/sau acordarea de contracte noi de credite (fig.33):

fig.33

Observatie :

Fiecare contract de credit este prezentat printr-o linie distincta. Contractele de credit nevalidate sunt prezentate in culoarea verde. Contractele de credit validate sint prezentate in culoarea neagra.

Codificare stare credit (fig.33) are urmatoarea semnificatie :

 • -1     - credite culese in sucursala
 • 0     - credite trimise in centrala
 • -2     - credite refuzate in centrala
 • -3     -credite avizate in centrala
 • 1      - credite active
 • 99   - credite extrabilantiere
 • 100 - credite lichidate

Pentru acordarea unui contract nou de credit, se apasa butonul Adauga Contract Nou (fig.33). Adaugarea unui contract de credit nou se face pe baza unui produs bancar predefinit, care reprezinta o matrita a unui  anumit tip de credit . Toate tipurile de credit acordate la un moment dat de catre societatea de credit , au la baza un produs bancar .

In fig.34 , este prezentat mesajul de confirmare/infirmare a adaugarii unui contract de credit nou :

fig.34

Daca se confirma adaugarea unui credit nou , se va completa macheta de mai jos (fig.35),cu datele despre credit :

fig.35

Datele care trebuie completate au urmatoarea semnificatie :

 • Analitic Client - codul unic de identificare al clientului (se completeaza automat)
 • Contract Client - codul de identificare al contractului de credit  (se completeaza automat)
 • Numar Contract - numarulnoului contract  de credit acordat (ex : 11/2009)
 • Sucursala - sucursala/pct.de lucru pentru care se acorda creditul
 • Valuta - valuta in care se  acorda creditul
 • Produs Marketing - se alege din nomenclator codul produsului de marketing corespunzator  creditului acordat
 • Produs BNR - se alege din nomenclator codul produsului BNR corespunzator creditului acordat
 • Produsul Bancar - se alege din nomenclator si  identifica caracteristicile fundamentale ale tipului de  credit dorit (conturi, procent de dobinda,comisioane,tipuri de garantii, etc)
 • Cod Finantare - se alege din nomenclator  codul de finantare corespunzator
 • Scadenta Contract - scadenta finala a contractului (data ultimei rate din contractul de credit)
 • Suma Acordata Total - valoarea integrala a creditului aprobat
 • Acte la Acordare - enumerarea actelor care au stat la baza deciziei de acordare a creditului , conform unui nomenclator de acte prestabilite
 • Valoarea Transei - reprezinta valoarea transei initiale de acordare(poate fi valoarea acordata totala in cazul in care creditul se acorda intr-o singura transa , sau prima transa  daca acordarea creditului se face in mai multe transe)
 • Ziua Scadentei - element esential in proiectia scadentarului , reprezentand ziua din luna in care va avea scadenta transa(creditul) acordata
 • Gratie - nr. luni de gratie pina la plata primei rate de principal
 • Data inceput transa - data acordarii transei
 • Data inceput transa - data ultimei rate din scadentar a transei


Imediat dupa adaugarea unui credit nou, acest credit apare in gridul de prezentare in culoare verde, putand fi vizualizat/modificat/sters ulterior (fig.36):

fig.36

Inainte de validarea preliminara a unui credit nou acordat, se deschid automat conturile de credit curent/cont disponibil/cont creante/etc. (conturile predefinite in produsul bancar pentru creditul curent) aferente acestui contract de credit (a se vedea butonul Vizualizare Conturi Contract Credit-fig.37), dar aceste conturi sunt blocate pana la validarea creditului .

fig.37

Observatie : In etapa de adaugare a creditului , pana la validarea sa, creditul NU este evidentiat in contabilitate ( nu se inregistreaza nici in fel de nota contabila).

Pana la validarea contractului de credit, operatorul are posibilitatea fie sa refuze acest contract de credit , prin apasarea butonului Refuz Contract Nevalidat (fig.36), fie sa verifice/modifice parametrii creditului (scadentar/garantii/etc) in vederea validarii sale.

Verificarea/modificarea parametrilor unui credit se face prin apasarea butonului Vizualizare Contract (fig.38):

fig.38

Observatie : Nu oricare dintre parametrii care caracterizeaza un credit  pot fi modificati. Intotdeauna modificarea unor parametri de credit, trebuie finalizata prin apasarea butonului Salveaza Modificari .

Inainte de validarea creditului, operatorul are obligatia sa verifice (eventual sa modifice) scadentarul proiectat automat in urma acordarii creditului - scadentar proiectat cu setarile initiale. Vizualizarea scadentarului se  face prin apasarea butonului Rate (fig.38):

Scadentarul generat automat la acordarea creditului , se poate vedea in macheta de mai jos (fig.39):

fig.39

Observatie : La nivelul scadentarului, culoarea rosie indica rate introduse si nevalidate (contract de credit in curs de acordare).

Pentru modelarea unui scadentar altfel decat cel predefinit de produsul bancar, se pot folosi butoanele Adauga/Modifica (fig.39):

Adaugarea/modificarea unei rate (punctual), se face completand datele conform machetei (fig.40):

fig.40

Campurile care trebuie completate (fig.40),  au urmatoarea semnificatie :

 • Data - reprezinta data scadentei pentru rata ,dobinda (in cazul anuitatilor),comision, prima de asigurare
 • Rata - Suma rata credit de plata  la data ratei
 • Comision - Suma comision de plata la data ratei(daca este cazul)
 • Prima -Suma prima de asigurare la data ratei (daca este cazul)
 • Dobinda - Suma dobinzii de platit la data ratei

Observatie : Campurile care se refera la rate,dobinzi,comisioane platite/restante se vor completa automat , atunci cind  se fac rambursarile sau trecerile in restanta (cf.scadentarului).

Pentru generarea/regenerarea unui scadentar nou, se apasa butonul (Re)Generare Scadentar (fig.41)

fig.41

(Re)Generarea de scadentar (fig.41) cuprinde in principal  urmatoarele elemente distincte, care trebuie completate de catre operator :

 • Suma Acordata - se completeaza automat (valoarea initiala)
 • Procent Dobinda - se completeaza automat (procentul de dobanda la zi)
 • Ziua Scadentei (din luna)- pentru rata, dobanda(in cazul anuitatilor), comision , prima de asigurare
 • Perioada de gratie - nr. de luni in care clientul nu plateste rata si/sau dobinda
 • Data inceput transa - data acordarii transei
 • Data sfarsit transa - data ultimei rate din scadentar
 • Scadentarul se Genereaza - in cazul in care nu exista un scadentar anterior
 • Scadentarul se Regenereaza - in cazul in care exista deja un scadentar anterior si se doreste a fi modificat.
 • Tip scadentar - se completeaza automat (din produs bancar)
 • Scadenta dobinzii - se completeaza automat (din produs bancar)

Observatie : Pana la validarea contractului de credit, elementele valorice ale unui scadentar, NU reprezinta datorii de plata. Valorile care desemneaza  dobinzi in scadentar sunt orientative ca valori  de  plata (si atunci cand ratele sunt validate).

Pe langa obligativitatea verificarii/remodelarii scadentarului inainte de validarea creditului, operatorul care introduce acest credit, are obligatia sa adauge si setul de garantii aferente acestui contract de credit (butonul Garantii - fig.38):

Macheta de garantii , este prezentata mai jos (fig.42):

fig.42

Observatie : In functie de alegerea produsului bancar la acordarea de credit, poate fi obligatorie prezenta unui set de garantii (caracteristice acelui produs bancar).  In lipsa garantiilor specifice produsului ales, creditul nu poate fi  validat.

La nivelul garantiilor culese, culoarea rosie indica garantii introduse si nevalidate (necontate).

Adaugarea/modificarea garantiilor se face punctual,  folosind butoanele Adauga/Modifica (fig.42) , prin completarea machetei de mai jos (fig.43):

fig.43

Campurile care trebuie completate de catre operator, au urmatoarea semnificatie :

 • Numar Curent - numarul creditului (se completeaza automat)
 • Valuta - valuta garantiei
 • Valoare contabila - valoarea contabila a  garantiei
 • Valoare reevaluata - valoarea reevaluata a garantiei
 • Valoare tehnica - valoarea tehnica a garantiei
 • Tip Garantii (incadrare contabila) - codificarile specifice garantiei culese, dupa incadrarea contabila
 • Tip Garantii (incadrare grad risc) - codificarile specifice garantiei culese, dupa grad risc
 • Denumire - denumirea garantiei
 • Data Scadenta-data scadentei (data expirare garantie )
 • Cont Extrabilantier - contul extrabilantier in care este inregistrata garantia
 • Analitic atasati - se alege din lista analiticul persoanei atasate
 • Stare - arata starea garantiei (se completeaza automat)

 

IMPORTANT !!!!!!  In acest moment, se poate trece la avizarea preliminara si la angajarea contractului de credit.