Print this page

Vizualizarea/modificarea parametrilor de credit

 

Pentru vizualizarea/modificarea parametrilor unui contract de credit (caracteristici ale creditului, sume, scadentare, garantii, fise de cont, caracteristici de cont, etc), accesul in vederea vizualizarii/modificarii, se face punctual , cu cautare pe  client si bifa pusa pe Contract Credit - fig.58  :

fig.58

In macheta de mai jos (fig.59) sunt afisate toate creditele clientului selectat, semnificatia butoanelor fiind urmatoarea :

fig.59

Observatie : Codificare stare credit (fig.33) are urmatoarea semnificatie :

  • -1     - credite culese in sucursala
  • 0     - credite trimise in centrala
  • -2     - credite refuzate in centrala
  • -3     -credite avizate in centrala
  • 1      - credite active
  • 99   - credite extrabilantiere
  • 100 - credite lichidate

Butonul Vizualizare Contract (fig.59) se acceseaza in cazul in care operatorul doreste vizualizarea /modificarea datelor contractului de credit. Macheta de vizualizare /modificare credit , cuprinde in partea superioara sase componente distincte care prezinta elemente referitoare la : date credit in general, creditul curent, restant, indoielnic, executie,serviciu datoriei ,etc.  In macheta de mai jos (fig.60) , sunt prezentate elementele generale care definesc creditul  :

fig.60

In fig.61 sunt prezentate elementele care definesc creditul curent :

fig.61

In fig.62 sunt prezentate elementele care definesc creditul restant :

fig.62

In fig.63 sunt prezentate elementele care definesc creditul indoielnic :

fig.63

In fig.64 sunt prezentate elementele care definesc creditul in executie :

fig.64

In fig.65 sunt prezentate elementele care definesc serviciul datoriei, conturile si soldurile la conturile de comisioane de amortizat si prime de asigurari, soldul contului de disponibil asociat creditului , precum si o recapitulare a datoriilor clientului la momentul vizualizarii contractului ( sold principal, dobinzi curente, dobinzi restante , penalitati, dobinzi calculate):

fig.65

Observatie:

Cele sase elemente ale machetelor enumerate mai sus, cuprind simbolurile de cont* care caracterizeaza respectiva stare a creditului(prima coloana), soldurile acestora(coloana doi) , precum si alte informatii care  caracterizeaza starea  creditului (dobinda calculata la zi , penalitati de  dobinda la zi, procentul de dobinda al ultimului calcul,etc.

Majoritatea elementelor afisate nu pot fi modificate(se pot modifica doar valorile de dobinzi/penalitati calculate la zi, comision de amortizat)

*)-pentru creditul curent,restant,indoielnic simbolurile de cont sunt :Cont Credit, Cont Creante, Cont Venituri, Cont Dobinda Restanta si conturile de provizioane aferente

-pentru creditul in executie simbolurile de cont sunt :Cont Credit,Cont Creante, Cont Venituri, Cont Dobinda Restanta

In prima sectiune (Date credit)  a machetei de modificare,  sunt afisate  date care caracterizeaza creditul (fara a face referire la o anumita stare a sa). Sunt prezente pe aceasta macheta date referitoare la valuta,suma imprumutata, procente dobinzi,date acordare/scadente, precum si atribute ale creditului folosite la (re)generarea de scadentar.

In ultima componenta, (Serviciu Datoriei/Solduri) sunt cuprinse simbolurile de cont :  amortizare, disponibil credite, comision restant, asigurare restanta cu soldurile aferente  acestora,   precum si serviciul datoriei pentru toate conturile de credit la care se calculeaza serviciul datoriei.

In zona mediana a machetei de vizualizare , in oricare dintre cele  sase componente sunt prezente datele care identifica transele distincte ale contractului de credit, precum si butoanele de adaugare /avizare/acordare/stergere transe.

Zona inferioara a machetei, prezinta pe langa butoanele individuale de operare a creditului (incasari/treceri in restanta a comisioanelor,dobinzilor/creditelor), alte trei butoane care fac obiectul descrierii in acest capitol:

Rate (fig.66) permite vizualizarea/modificarea scadentarului unui contract de credit (respectiv a scadentarului unei transe dintr-un contract de credit) :

fig.66

Observatie: Semnificatia culorilor in scadentar este urmatoarea :

  • albastru - rata platita/scadenta ulterioara datei curente
  • mov - rata platita in avans
  • negru - rate neplatite (neajunse la scadenta)

Adaugarea/Modificarea/Stergerea unei pozitii din scadentar se face cu butoanele aferente, actionand asupra datelor de scadenta, respectiv a sumelor din scadentar (fig.67).

Observatie: Modificarea datelor care reprezinta sume aferente unor date de scadenta anterioare datei curente este interzisa.

fig.67

Atunci cand este nevoie, operatorul poate (re)genera in modul dorit scadentarul cu definirea corespunzatoare a ratelor si comisioanelor aferente, folosind succesiunea de butoane: Sterge/Sterge tot, (Re)Genereaza Scadentar * (fig.68), respectiv Genereaza Comisioane Definite**.

fig.68

*) (Re)Generarea scadentarului se face in functie de parametrii din macheta de mai sus. Este important de retinut ca acei parametrii din macheta care nu sunt modificabili aici, sunt parametrii intrinseci ai creditului (vezi macheta de prezentare a creditului-Date Credit) , impusi creditului la acordare, DE CATRE PRODUSUL BANCAR ALES.

**) Aceasi observatie ca mai sus, in sensul ca generarea de comisioane se face automat,dupa parametrii intrinseci ai creditului , impusi creditului la acordare, DE CATRE PRODUSUL BANCAR ALES.

Butonul Scadentar (fig.66), permite listarea in format letric a scadentarului (fig.69) unui contract/transa de credit (pentru ratele incepand cu o data aleasa de operator).

fig.69

Garantii (fig.70) - acest buton permite adaugarea/modificarea/stergerea punctuala a garantiilor culese pentru un contract de credit.

fig.70

Adaugarea/Modificarea unei garantii se face completand datele din  macheta de mai jos (fig.71):

fig.71

Adaugarea/modificarea (fig.71) unei garantii nu are efect contabil. Pentru inregistrarea extracontabila a garantiei, respectiv stergerea sa cu storno contabil, se vor folosi butoanele Contare Garantie, respectiv Storno Garantie (fig.70).

Butonul Storno Garantie (fig. 70) determina stergerea garantiei contractului de credit cu stornarile contabile aferente.

Observatie :

Simbolul de cont extrabilantier este o caracteristica  a tipului de garantie ales la adaugare.

Modificarile ulterioare ale tipurilor de garantii, respectiv a sumelor/valutelor care caracterizeaza garantia, NU au efect contabil direct - adica sub butonul de adaugare/modificare garantii NU se proceseaza note contabile) . Se recomanda ca modificarea unei garantii sa se faca prin stergere garantie si apoi adaugarea si contarea noii garantii.

Butonul Salveaza Modificari (fig.65)  Orice modificari facute in datele unui credit (exclusiv rate si/ sau garantii) trebuie validate prin apasarea acestui buton . Dupa salvare modificari, trebuie verificate noile valori ale parametrilor modificati, consultand atent machetele care caracterizeaza creditul !!!.

Butonul Conturi Contract (fig.59) permite vizualizarea conturilor clientului  aferente contractului de credit pe care suntem pozitionati (fig.72), precum si posibilitatea de modificare a  parametrilor de cont (fig.73) , posibilitatea de stergere a unui cont , sau modificari de sold prin efectuarea de note contabile.

fig.72

fig.73

De asemenea, operatorul poate face o vizualizare a fisei de cont a clientului (fig.74 - buton Extras/Fisa) cu posibilitatea de procesare a extrasului catre client :

fig.74