Print this page

Aplicatia Client Centrala

 

Aplicatia client_centrala se utilizeaza pentru prelucrari de date complexe si este destinata numai operarii din locatia centrala.

 

I.1. Caracteristici functionale

 

 • functiuni complexe de gestiune a creditelor, procesare, urmarire si raportare
 • accesul in aplicatie se face pe baza de nume de utilizator si parola de acces
 • consultare clienti (integral), permite cautarea, vizualizarea datelor clientilor inrolati
 • consultare contracte adaugate prin vizualizarea datelor culese la sedii si a informatiilor sub forma scanata
 • validarea efectiva a transelor propuse si deschiderea conturilor analitice de evidenta a contractului sau respingerea acestora
 • operarea zilnica a contractelor punctual pe contract sau global:
  • incasare comisioane restante
  • incasare dobinzi restante
  • incasare credite restante
  • incasare taxe si comisioane scadente cu trecerea la restanta in lipsa disponibilitatilor
  • incasare dobinzi curente cu trecerea la restanta in lipsa disponibilitatilor
  • incasare rate scadente cu trecerea la restanta in lipsa disponibilitatilor
  • calcul dobinzi zilnice
  • punere pe venituri a dobinzilor calculate la sfarsitul lunii
  • trecerea totala a creditului in restanta la 90 zile intarziere la plata
  • expirare contracte, garantii, polite de asigurare
 • calculul serviciului datoriei pe fiecare contract in parte si tip de restanta (credit sau dobinda)
 • diverse liste punctuale pe client sau contract si globale:
  • estimare dobinzi
  • rate scadente, polite de asigurare scadente, garantii scadente
  • situatia restantierilor (solduri restante si incasari la contractele restante)
  • contracte dupa criterii, orice nomenclator atasat clientului sau contractului putand deveni criteriu de selectie, diferitele stari ale clientilor si contractelor
  • serviciul datoriei
  • contracte expirate
 • calcul comision neamortizat utilizand metoda XIRR si solduri IFRS pentru portofoliul de credite in sold
 • calcul provizioane (clasificarea creditelor Regulamentul BNR nr 5/2002 la zi) cuprinde activitatile:
  • extragerea datelor din evidenta creditelor
  • extragerea datelor din evidenta garantiilor
  • extragerea datelor din evidenta bonitatii
  • calculul serviciului datoriei contaminat pe client
  • clasificarea creditelor, calcul de provizioane efectiv si inregistrarea acestora in conturi de evidenta analitica
 • calcul provizioane in sistem IFRS aplicand metoda provizionarii colective
 • verificari consistenta
  • completari date client
  • completari date contracte
  • soldurile contabile cu evidenta contractelor

I.2. Caracteristici tehnice

 

 • acces in aplicatie securizat pe baza de user name si parola
 • accesul la meniul aplicatie se face restrictionat pe baza unor profile predefinite
 • aplicatie rezidenta la sediul central ce se poate conecta la baza de date numai din reteaua interna de la sediul central
 • algoritmi de criptare RSA pentru schimbul de chei si Rjindael pentru criptarea de date
 • necesita un server de aplicatie (middle-tier) propriu pentru accesul la baza de date

 

 

I.3. Avantaje

 

 • realizeaza la nivel central operarea creditelor, ceea ce faciliteaza urmarirea, verificarea acestor operatii, reduce riscul operarilor eronate, prin efectuarea acestora de catre personal specializat din centrala
 • realizeaza concentrarea deciziei de creditare pentru creditele care depasesc competenta unitatilor si pune datele la dispozitie imediat dupa momentul culegerii acestora
 • prezinta situatia agregata la nivel de centrala in orice moment pentru facilitarea deciziilor de management
 • respecta prevederile legale in vigoare