Print this page

Operarile punctuale asupra unui credit curent/restant/indoielnic/executie

In situatia in care operatorii doresc o operare punctuala asupra creditelor aflate in sold, acestia au la dispozitie in cadrul machetei de vizualizare/modificare a creditelor (in partea inferioara a machetei - fig.75), butoane care permit rambursarea datoriilor punctual, trecerea creditului/dobinzii/comisionului dintr-o faza in alta, calcul de dobinda pana la o anumita data, calcul de serviciu al datoriei, etc.

fig.75

Butonul Calcul Dobinda (fig.75) - permite calculul de dobinda pentru contractul de credit selectat, pana la o anumita data (fig.46). Rezultatul calculului este imediat vizibil in campurile creditului care colecteaza dobinda calculata si nepusa pe venituri. Daca dobinda se calculeaza in avans , ea nu va mai fi calculata zilnic, pana dupa data pana la care a fost calculata .

fig.76

Butonul Venituri Dobinda (fig.75) permite punerea contabila pe venituri /creante a valorilor de dobinda calculate pana la momentul respectiv, pentru oricare dintre fazele de credit ale creditului selectat (curent, restant, indoienic, executie) (fig.77 )

fig.77

Observatie:

Prin bife, se poate selecta tipul de credit pentru care  se doreste trecerea dobinzii calculate pe venituri (vezi caseta "Creditul DIN CARE se va opera". )

Sumele reprezentand dobinzi calculate care pot fi trecute pe venituri se vor trece in casutele aferente (vezi caseta «Se opereaza sumele maximale»)

Sumele tastate de catre operatori, nu pot depasi valoarile dobinzilor calculate in momentul operarii .

Valorile implicite(0-zero) determina punerea pe venituri a sumelor existente(valori maximale)

Butonul Operare Dob Restante (fig.75) permite incasarea dobinzilor restante pentru oricare dintre fazele creditului (curent,restant,indoielnic,executie) -vezi fig.78 :

fig.78

Observatie: Prin bife , se poate selecta tipul de credit pentru care  se doreste incasarea dobinzii restante (vezi caseta «Se va opera din » )

Butonul Operare Dob Curente (fig.75) permite incasarea/trecerea in restanta a dobinzilor trecute pe venituri/creante, pentru oricare dintre fazele creditului (curent, restant,indoielnic,executie) -fig.49 :

fig.79

Observatie:

Prin bife se poate selecta tipul de credit pentru care  se doreste  incasarea/trecerea dobinzii in restanta  (vezi caseta «Se va opera din » ).

Operatorul poate decide daca dobinzile calculate se incaseaza  (in functie de soldul contului de disponibil), sau sumele din dobinzi  neacoperite de soldul contului de disponibil, se trec in dobinzi  restante(vezi «Se trec in restanta »)

Butonul Restanta R/I/E Dobinda (fig.75)  - permite trecerea dobinzii restante a unui credit (curent,restant,indoielnic) in stari ulterioare (restant,indoielnic,executie) (fig.80):

Observatie:

Pentru a selecta faza de credit DIN CARE se face trecerea intr-o faza ulterioara,operatorii au la  dispozitie bifarea uneia dintre optiunile valide din caseta "Creditul DIN CARE se va opera".

Pentru a selecta faza de credit IN CARE  se face trecerea , operatorii au la  dispozitie bifarea uneia dintre optiunile valide din caseta "Creditul IN CARE  se va opera".

Un credit selectat poate sa treaca doar intr-o stare mai degradanta decat starea din care trece(restantul nu poate trece in curent).

In cazul trecerii in executie, procedura rezolva si deschiderea de conturi si consituiri de provizion.

fig.80

Butonul Operare Cred Restant (fig.75) permite incasarea restantelor din credite (credit restant/indoielnic/executie -fig.81) , in limita sumelor dorite si in functie de soldul din contul de disponibil al clientului :

fig.81

Observatie:

Prin bife, se poate selecta tipul de credit restant asupra caruia se doreste incasare(vezi caseta «Se va opera din » ).

Sumele care pot fi incasate pentru diminuarea soldurilor de credite restante  se vor trece in casutele aferente (vezi caseta «Se opereaza sumele maximale»).

Sumele tastate de catre operatori, nu pot depasi valoarea restantei in cauza.

Valorile implicite(0-zero) determina incasarea maximala a  restantelor (se  incearca incasarea tuturor restantelor de credit  selectate, in  functie de soldul contului de disponibil.)

Butonul Operare Cred Curent (fig.75) permite incasarea ratelor de credit definite ca sume si scadenta conform scadentarului, pentru (pana la scadenta data de ) o data aleasa de operator (fig.82) - rambursarea unui credit curent in avans :

fig.82

Observatie :

Data limita din scadentar se alege de catre operator, acesta putand  consulta in prealabil scadentarul contractului de credit(simbolul de carte din dreapta).

In situatia in care ratele scadente conform scadentarului nu sunt onorate de disponibilul de sume al clientului, diferentele vor trece in in credit restant, sau se vor adauga creditului restant deja existent.

Butonul Restante R/I/E Credit (fig.75) permite trecerea unui credit (curent,restant,indoielnic) in stari ulterioare(restant,indoielnic,executie). (fig.83)

Observatie:

Pentru a selecta faza de credit DIN CARE se face trecerea intr-o faza ulterioara,operatorii au la  dispozitie bifarea uneia dintre optiunile valide din caseta "Creditul DIN CARE se va opera".

Pentru a selecta faza de credit IN CARE  se face trecerea , operatorii au la  dispozitie bifarea uneia dintre optiunile valide din caseta "Creditul IN CARE  se va opera".

Un credit selectat poate sa treaca doar intr-o stare mai degradanta decat starea din care trece(restantul nu poate trece in curent).

In cazul trecerii in executie, procedura rezolva si deschiderea de conturi si consituiri de provizion.

fig.83

Butonul Calcul Serviciu (fig.75) - permite calculul la zi al serviciului datoriei pentru conturile contractului de credit selectat (credite si/sau dobinzi restante). Rezultatul este vizibil in macheta de vizualizare a conturilor respective si/sau in macheta de vizualizare/modificare a creditului(vezi sectiunea Serviciul Datoriei/Solduri (fig.75)

Butonul Afla DAE (fig.75) - permite calcularea DAE pentru creditul pe care suntem pozitionati (fig.84):

fig.84

Butonul Incasare Comision (fig.75) - permite incasarea unui comision de o valoare dorita (fig.85):

fig.85

Observatie : Acest gen de comision este supus regimului de amortizare, fiind vizibil in  macheta de vizualizare/modificare a creditului, sectiunea Serviciul Datoriei/Solduri ( fig.75)

Butonul Operare Comis Restante (fig.75) permite incasarea restantelor din comisioane si/sau prime (fig.86) , in limita sumelor dorite si in functie de soldul din contul de disponibil al clientului :

fig.86

Observatie:

Prin bife, se poate selecta tipul de comision/prima restanta pentru care se doreste incasare. Valorile care pot fi incasate pentru diminuarea soldurilor restante de prime/comisioane se vor trece in casutele aferente de comision si/sau prima («Se opereaza sumele maximale».)

Valorile tastate de catre operatori nu pot depasi valoarea  restantei.

Valorile implicite (0-zero) din macheta(fig.86) determina incasarea  maximala a  restantelor(se incearca incasarea tuturor restantelor de  prime si/sau  comisioane restante , in functie de soldul contului de disponibil).

Butonul Operare Comis Curente (fig.75) - acest buton permite incasarea comisioanelor si/sau primelor de asigurare definite ca suma si scadenta conform scadentarului, pentru (pana la scadenta data de ) o data aleasa de operator (fig.87).

fig.87

Observatie :

Prin bife, se poate selecta tipul de comision asupra caruia se opereaza (comision si/sau prima). Data limita din scadentar se alege de catre operator, acesta putand  consulta in prealabil scadentarul contractului de credit(simbolul de carte din dreapta)..

In situatia in care comisioanele si/sau primele scadente conform scadentarului si datei alese de catre operator NU sunt onorate de disponibilul clientului, diferentele vor trece in comisioane/prime restante,eventual adaugandu-se altor comisioane/prime restante mai vechi.

Butonul Virare Sold (fig.75)- Dupa acordarea efectiva a creditului, respectiv inregistrarea sumelor provenite din credit in conturi,  sumele vor fi virate beneficiarului de credit (fig.88)  fie prin casa, fie prin banca :

fig.88

Butonul Simulator (fig.75)- permite modelarea  unui scadentar de test (fig.89 fig.90)

fig.89

fig.90

Butonul Conturi Contract (fig.75)- permite accesul la conturile contractului pe care suntem pozitionati

Butonul Estimare datorii la data  (fig.75)- permite calculul datoriilor la o anumita data (de regula la data scadentei din luna curenta) - fig. 91

fig. 91