Print this page

Nomenclatoare

Permite crearea/intretinerea nomenclatoarelor cu care lucreaza aplicatia de microcreditare :

 • Definire produse bancare
 • Definire comisioane
 • Definire sucursale
 • Definire configurari
 • Definire procente dobinzi
 • Introducere cursuri
 • Nomenclatoare sarbatori legale
 • Nomenclator valute
 • Nomenclator Coduri finantare
 • Nomenclator banci
 • Nomenclatoare clienti
 • Nomenclatoare adrese
 • Nomenclatoare diverse
 • Nomenclatoare Excel
 • Nomenclatoare Contabilitate

Definire produse bancare - permite definirea produselor bancare de creditare si este unul dintre cele mai importante nomenclatoare. Orice folosire a unui produs bancar determina deschiderea/functionarea in aplicatia QCMicroCredit a unor produse standardizate. Un produs bancar este o matrita dupa care este acordat un anumit tip de credit si din acest motiv este esentiala codificarea corecta a acestuia .

Adaugarea unui nou produs bancar se face in macheta de mai  jos, prin butonul adaugare (fig.12):

fig.12

Se vor completa toate campurile cerute in macheta de adaugare produs (fig.13) , astfel :

fig.13

Trebuie completate in macheta de adaugare produs informatii privind :

 • cod produs -  care reprezinta o codificare interna a produsului
 • tip produs - care este un produs de baza daca defineste creditul curent , si va fi vizibil la adaugarea creditului , sau produs derivat daca defineste o stare a creditului (restant/indoielnic/executie)
 • tip cont - se alege credit curent daca defineste creditul curent, sau altele daca defineste o stare a creditului (restant/indoielnic/executie)
 • denumire produs - denumire produs, dupa codificarea interna
 • cont credit - se alege din planul de conturi sinteticul de cont de credit pentru tipul de credit definit prin acest produs
 • cont creante -  se alege din planul de conturi sinteticul de cont de creanta atasata pentru tipul de credit definit prin acest produs
 • cont venituri - se alege din planul de conturi sinteticul de cont de venituri pentru tipul de credit definit prin acest produs
 • cont  dobinda - se alege din planul de conturi sinteticul de cont de dobinda restanta pentru tipul de credit definit prin acest produs
 • cod produs urmator - defineste legatura cu starea ulterioara a creditului curent - reprezinta un cod de produs de tip derivat
 • stare - defineste starea in care se afla un produs (activ/inactiv)

Observatii: Datele urmatoare se vor completa doar pntru produsele de tip"baza" :

 • perioda de proiectie a scadentarului - se completeaza durata creditului, in nr. de luni
 • gratie - se completeaza perioada de gratie, in nr. de luni
 • procentul de dobinda - se alege din nomenclatorul de procente de dobinzi
 • procentul la vedere - se alege din nomenclatorul de procente de dobinzi
 • cod marketing - se aleg codurile de marketing (codificare interna a activitatilor creditate) din nomenclator (vor fi despartite prin virgula)
 • cod BNR - se alege din nomenclator codul BNR in care se incadreaza tipul de credit acordat prin acest produs
 • tipul de dobinda - se alege tipul de dobinda al creditului acordat prin acest produs
 • scadentarul se va proiecta prin - se va alege tipul de scadentar (anuitate sau rate egale)
 • scadenta dobinzii - se va seta scadenta dobinzii (odata cu rata - la anuitati , sau la sfarsitul lunii - de obicei la credite fara anuitati)
 • garantii obligatorii la deschidere credit - se aleg din noimenclatorul de garantii tipurile de garantii care sunt obligatorii la acordarea creditului
 • comisioane la acordare/derulare - se aleg din nomenclator tipurile de comisioane care definesc creditul definit prin acest produs bancar (pot sa fie mai multe, despartite prin virgula)
 • cont disponibil - se alege sinteticul contului de disponibil asociat creditului
 • cont comision - se alege sinteticul contului in care se vor colecta comisioanele de administrare restante
 • cont prima - se alege sinteticul contului in care se vor colecta primele de asigurare restante
 • cont amortizare - se alege sinteticul contului in care se pastreaza comisioanele inca neamortizate

 

Obervatii :

Se va deschide un singur produs bancar de un anumit tip de credit , indiferent daca se va acorda creditul pe mai multe valute.

Pentru configurarea completa a unui produs de credit , trebuie completate obligatoriu produsele bancare derivate , care definesc starile posibile ale unui credit , respectiv credit restant,indoielnic,executie (fig.14,15,16):

fig.14

fig.15

fig.16

Definire comisioane - nomenclator care contine predefinirile tuturor tipurilor de comisioane aplicate in activitatea curenta de creditare. Aceste tipuri de comisioane se ataseaza la produsele bancare. Se pot defini mai multe tipuri de comisioane  pentru acelasi produs (fig.17).

 

fig.17

Observatie : Un anumit tip de  comision  va  purta acelasi Cod Comision indiferent de valuta. Se vor adauga atatea definiri de procente cate valute exista , pentru acelasi tip de credit si acelasi tip de comision.

In macheta de mai jos este definit un comision la acordare (fig.18):

fig.18

Pentru un comision de administrare (lunar,semestrial, etc) , macheta de adaugare comision va fi completata conform machetiei de mai jos (fig. 19) , si se va tine cont de frecventa comisionului:

fig.19

Definire sucursale - permite intretinerea (adaugare/modificare/stergere) nomenclatorului de sucursale ( fig.20)

fig.20

Observatie : Daca exista mai multe sucursale  se va defini o sucursala de tip 2 , care va permite obtinerea situatiilor cumulate (fara sa fie operativa). Se poate defini de asemenea o sucursala de tip 1 - centrala operativa pe care se tine contabilitatea interna . Celelalte sucursale vor fi de tip 0.

Definire configurari - permite intretinerea (adaugare/modificare /stergere) nomenclatorului de configurari

Observatie : Acest nomenclator contine o multitudine de predefiniri necesare functionarii aplicatiei ( data de lucru, adrese institutie , predefiniri semnaturi, predefiniri backup, predefiniri tipuri de note contabile automate)  - fig.21,22

fig.21

fig.22

Definire procente dobinzi - permite intretinerea (adaugare /modificare /arata arhiva) nomenclatorului de procente dobinzi (fig.23) .

fig.23

La adaugarea unui nou procent de dobinda, se vor completa datele conform machetei de mai jos (fig.24)

fig.24

Observatie : Procentele de dobinda vor purta acelasi ID Procent Dobinda , indiferent de valuta. Se vor adauga atatea definiri de procente cate valute exista  pentru acelasi tip de credit.

Introducere cursuri - permite intretinerea nomenclatorului de cursuri valutare (adaugare/modificare /stergere). Adaugarea cursurilor valutare (curs BNR) se face zilnic pentru fiecare valuta (din nomenclatorul de valute) - fig.25. Pentru RON , curs=1.

fig.25

Nomenclator Sarbatori Legale - acest nomenclator contine datele care reprezinta sarbatori legale sau zile nebancare.  Daca apar sarbatori legale noi , acestea trebuie introduse in nomenclator . In datele cuprinse in acest nomenclator, nu vor fi generate automat scadente ale datoriilor clientilor.

Nomenclator valute -  reprezinta nomenclatorul de valute in care se acorda credite . Daca apar credite in valute noi, acea valuta trebuie introdusa in nomenclator. (fig.26)

fig.26

Nomenclator coduri de finantare - reprezinta nomenclatorul tuturor surselor de finantare existente in societate. Informatia despre sursele de finantare este adaugata la adaugrea creditului si folosita la diverse raportari (fig.27)

fig.27

Nomenclator banci - nomenclatorul bancilor cu care se lucreaza in aplicatia de microcreditare (fig.28) .

fig.28

Observatie : Orice banca noua (cu care se lucreaza) trebuie sa fie adaugata in acest nomenclator (fig.29). Se vor completa conturile ( cont al IFN deschis la banca si cont intern de venit din comisioane)

fig.29

Nomenclatoare clienti - permite intretinerea (adaugare/modificare/stergere) nomenclatoarelor :

 • Coduri CAEN
 • Coduri juridice
 • Coduri proprietate
 • Coduri rezidenta


Nomenclatoare adrese
- permite intretinerea (adaugare/modificare/stergere) nomenclatoarelor :

 • coduri Acte Identitate
 • coduri Tari
 • coduri Judete
 • coduri Localitati
 • coduri Locuri de Munca
 • coduri Postale
 • coduri Tipuri de Strazi

 

Nomenclatoare Diverse- permite intretinerea (adaugare/modificare/stergere) nomenclatoarelor :

 • definire coduri evenimente
 • definire inlantuiri evenimente
 • definitii produse coduri BNR
 • definitii produse coduri marketing
 • definire Tip Garantii 1
 • definire Tip Garantii 2
 • definire Tip Garantii 3
 • definire Acte Prezente la acordarea creditului

 

Nomenclatoare Excel - permite intretinerea machetelor Excel necesare diverselor raportari

Nomenclatoare contabilitate - permite intretinera (adaugare /modificare /stergere) nomenclatoarelor :

 • definitii Predefiniri note
 • definitii Monografii interzise
 • definire Sintetice Provizioane
 • definire Registre Contabilitate

Pagina anterioara: Sistem
Pagina urmatoare: Contabilitate