Print this page

Operarile globale asupra creditului

In cadrul algoritmului de deschidere/inchidere de zi se executa operarea globala de credite(Sistem/Operare Credite)-fig.92.

fig.92

Butonul Calcul Dobinzi*-permite calculul global la zi al dobinzilor la contractele de credite pana la o anumita data, in conformitate cu soldurile si procentele de dobinzi care caracterizeaza aceste contracte de credite.Acest  calcul se efectueaza imediat dupa deschiderea de zi, inaintea oricarei  operatiuni contabile.

In cadrul operarilor globale de credite din algoritmul de inchidere de zi , se efectueaza in aceasta ordine ( descrisa mai jos),  in limita soldurilor conturilor de disponibil ale clientilor precum si a sumelor scadente la data curenta/datoriilor acestora, operatiunile descrise mai jos:

  1. Operare Comisioane Restante*
  2. Operare Dobinzi Restante*
  3. Operare Credite Restante*
  4. Operare Comisioane Curente*
  5. Operare Dobinzi Curente*
  6. Operare Credite Curente*
  7. Stornare Garantii*
  8. Calculeaza serviciul datoriei*

Observatie:

Operatiunile enumerate mai sus, sunt influentate decisiv de soldul contului de disponibil al clientului, motiv pentru care ele TREBUIE OPERATE PE  SOLDURI DE SFARSIT DE ZI ALE ACESTOR CONTURI (cand nu se mai  fac creditari in aceste conturi).

Operarea acestor butoane trebuie sa se faca strict in ordinea enumerarii prezentate.

Butoanele de operare a restantelor (comisioane/dobinzi,credite) pot fi repetate in aceasi ordine (comisioane/dobinzi/credite).

Spre deosebire de butoanele de operare a restantelor, a caror efect este doar de incasare in limita soldului contului de disponibil a  clientului, operatiunile care refera datorii curente, determina in functie de  soldul contului de disponibil vis a vis de soldul datoriei SI treceri in restante  pentru sumele scadente si neacoperite de catre contul de disponibil.

Butonul de Stornare Garantii* , permite stornarea extrabilantiera a  garantiilor creditelor lichidate.

Butonul Calculeaza Serviciul Datoriei* , permite calculul la zi al serviciilor datoriei pentru conturile de restante(credite/dobinzi) ale contractelor de  credit.

*)-aceasta operatiune face parte din algoritmul zilei de lucru

Butonul Venituri Dobinzi**, permite punerea globala pe venituri/creante  a dobinzilor lunare calculate la contractele de credite. Aceasta procedura este  aferenta algoritmului de inchidere de luna.

**)-aceasta operatiune face parte din algoritmul de inchidere luna

Mecanismul de operare globala a creditelor (fig.93) , este prezentat mai jos :

fig.93