Print this page

Liste si situatii

In aplicatia QCMicroCredit client_centrala sunt disponibile mai multe liste si situatii ,  detaliate in continuare :

1. Meniul Rapoarte/Listare Balante - permite listarea in format Excel a oricarei balante inchise (fig.116):

  • in format sintetic (la nivelul conturilor sintetice predefinite in planul de conturi) cu rulaje cumulate la zi sau la luna precedenta,
  • analitica (la nivelul conturilor analitice predefinite in planul de conturi)
  • balanta analitica cu toate conturile din sistem

fig.116

2.    Din meniul Rapoarte/Situatii , putem genera mai multe situatii privind creditele (fig.117) :

fig.117

Credite in sold - prezinta lista creditelor in sold , la data curenta , filtrate dupa starea creditului  (fig.118,fig.119) :

Fig.118

fig.119

Credite cu restante -  prezinta lista creditelor cu restante in sold , la data curenta .

Credite acordate in perioada... -  prezinta lista creditelor acordate intr-o perioada data

Credite lichidate in perioada... - prezinta lista creditelor lichidate intr-o perioada data

Rate scadente in periaoda... - prezinta datoriile de plata ale clientilor pentru o anumita data (fig.120)

fig.120

Rambursari rate,dobinzi,comisioane in perioada... prezinta o lista a rambursarilor de credite intr-o perioada data

Lista garantii la credite la data curenta - prezinta o lista cu garantiile creditelor in sold , la data curenta(fig.121)

fig.121

Lista clienti cu disponibil in sold la data curenta - prezinta lista creditelor cu disponibil in sold la data curenta (necesara pentru verificari si/sau pentru rambursari punctuale de rate/dobinzi/comisioane)

Lista clienti cu serviciul datoriei <>0 la data curenta - prezinta o lista a clientilor cu serviciul datoriei <>0, ordonata descrescator dupa serviciul datoriei:(fig.122)

fig.122

Lista credite cu provizioane la data curenta - prezinta o lista a clientilor cu provizioane in sold la data curenta ( dupa  serviciul datoriei si tipuri de provizioane ) - fig.123

Fig.123

Lista solduri credite la data de ... prezinta lista soldurilor conturilor de credit la o data anterioara dorita (fig.124)

fig.124

3. Meniul Rapoarte/Transfer Excel - permite transferul  in format Excel a formularelor de bilant calculate (fig.125):

fig.125

4. Meniul Rapoarte/Categorii restanta - permite calculul si generarea in format Excel a unor situatii sintetice lunare la credite , in functie de serviciul datoriei . Situatiile generate sunt salvate in formulare Excel , si contin datele centralizate lunar, pentru un an calendaristic (fig.126):

fig.126

5.       Meniul Rapoarte/Rapoarte statistice - permite calculul a diverse situatii statistice privind rulaje,solduri medii, portofoliu,domenii (fig.127):

fig.127

6. Meniul Rapoarte/Formulare 5000 (BNR) - permite calculul si transferul in Excel a raportarii cu denumirea de mai sus, raportare ceruta de catre BNR.

7. Meniul Rapoarte/Listare Provizioane (BNR) - permite calculul si transferul in Excel a raportarii cu denumirea de mai sus, raportare ceruta de catre BNR.

8. Meniul Rapoarte/Raportare statistica A/P bilantiere (BNR) - permite calculul si transferul in Excel a raportarii cu denumirea de mai sus, raportare ceruta de catre BNR.

9. Meniul Rapoarte/Formular bilant anual - permite calculul si transferul in Excel a formularului de bilant anual.


Pagina anterioara: Rapoarte
Pagina urmatoare: Rapoarte Codul de bune practici