Print this page

Rapoarte Codul de bune practici

1.     Evidentierea separata a creditelor PJ/PF

 

Raportul se listeaza din meniul “Cod/Credite in sold” si este generat in format Excel si necesita completarea urmatorilor parametri

 

Raportul cuprinde creditele acordate incepand cu “Data inceput”, care au sold (principal, dobanzi, comisioane) la “Data finala” si sunt acordate clientilor “Tip client”

Informatiile despre credite/clienti sunt

 • Analitic client
 • Id de contract credit
 • Nume client
 • Tipul clientului (PF/PJ)
 • Suma acordata
 • Valuta contractului
 • Data acordarii creditului
 • Soldul de principal
 • Soldul dobanzilor curente
 • Soldul dobanzilor restante
 • Sold comisioane restante
 • Soldul de provizioane
 • Numarul de rate la acordarea creditului
 • Numarul de rate ramase
 • Data ultimei plati (raportata la data generarii raportului, nu la “Data finala”)

Soldurile sunt cele de la “Data Finala”

2.     Clasificarea creditelor in functie de solicitanti

 

Raportul se listeaza din meniul “Cod/Credite dupa solicitanti” si este generat in format Excel si necesita completarea urmatorilor parametri

 

Raportul cuprinde creditele care au sold (principal, dobanzi, comisioane) la “Data raport” si care au setate proprietatile conform criteriilor de mai sus.

Tip solicitant, Varsta minima, Varsta maxima se refera la client (in cazul PF) saul la reprezentantul setat pentu clientii PJ conform descrierii de mai jos si se determina din CNP/Data nasterii

Proprietatile se pot seta la acordarea creditului in aplicatia de internet, in stare “Cules in sucursala”

 

Se apasa butonul “Modifica proprietati” si se completeaza cimpurile conform datelor clientului

 

Tip localitate – Urban/Rural. Nomenclatorul de localitati se actualizeaza din aplicatia de centrala, meniul Nomenclatoare/Nomenclatoare adrese/Tip localitate

Reprezentant – apare doar in cazul clientilor PJ iar lista este compusa din atasatii clientului PJ.

Clase de studii – se refera la clientul PF sau la reprezentantul clientului PF. Nomenclatorul de clase se actualizeaza din aplicatia de centrala, meniul Nomenclatoare/Nomenclatoare diverse/Clase de studii

Pentru creditele in sold (sau daca se omite completarea la acordarea creditului), aceste informatii se pot completa din aplicatia de centrala in macheta de credite, tab-ul Proprietati credit.

 

Informatiile despre credite/clienti sunt

 • Analitic client
 • Id de contract credit
 • Nume client
 • Tipul clientului (PF/PJ)
 • Suma acordata
 • Valuta contractului
 • Data acordarii creditului
 • Soldul de principal
 • Soldul dobanzilor curente
 • Soldul dobanzilor restante
 • Sold comisioane restante
 • Soldul de provizioane
 • Numarul de rate la acordarea creditului
 • Numarul de rate ramase
 • Data ultimei plati
 • Numele reprezentantului (in cazul PJ)
 • Tipul localitatii
 • Tipul persoanei (masculin/feminin)
 • Clasa de studii
 • Varsta persoanei

3.     Evidentierea creditelor acordate startup

 

Raportul se listeaza din meniul Cod/Credite startup si este generat in format Excel si necesita completarea urmatorilor parametri

 

Raportul cuprinde creditele acordate incepand cu “Data de inceput”, care au sold (principal, dobanzi, comisioane) la “Data de sfarsit” si au completat pe proprietati credite (conform descrierii de la raportul anterior) “Compania este startup?” = Da

Informatiile despre credite/clienti sunt

 • Analitic client
 • Id de contract credit
 • Nume client
 • Tipul clientului (PF/PJ)
 • Suma acordata
 • Valuta contractului
 • Data acordarii creditului
 • Soldul de principal
 • Soldul dobanzilor curente
 • Soldul dobanzilor restante
 • Sold comisioane restante
 • Soldul de provizioane
 • Numarul de rate la acordarea creditului
 • Numarul de rate ramase
 • Data ultimei plati

4.     Evidentierea creditelor dupa sold

 

Raportul se listeaza din meniul Cod/Credite dupa sold si este generat in format Excel si necesita completarea urmatorilor parametri

 

Raportul cuprinde creditele care au sold de principal la “Data raport”, care au sold (principal, dobanzi, comisioane) la “Data raport”, soldul de principal exprimat in valuta selectata la cursul BNR din “Data raport” este cuprins intre Minim si Maxim  si sunt acordate clientilor “Tip client”

Raportul nu va functiona corect daca nu exista in tabela de cursuri curs valutar pentru valuta selectata, la data raportului.

Informatiile despre credite/clienti sunt

 • Analitic client
 • Id de contract credit
 • Nume client
 • Tipul clientului (PF/PJ)
 • Suma acordata
 • Valuta contractului
 • Data acordarii creditului
 • Soldul de principal
 • Soldul dobanzilor curente
 • Soldul dobanzilor restante
 • Sold comisioane restante
 • Soldul de provizioane
 • Numarul de rate la acordarea creditului
 • Numarul de rate ramase
 • Data ultimei plati

5.     Evidentierea creditelor dupa destinatie

 

Raportul se listeaza din meniul Cod/Credite dupa destinatie si este generat in format Excel si necesita completarea urmatorilor parametri

 

Raportul cuprinde creditele care au sold (principal, dobanzi, comisioane) la “Data raport”, sunt acordate clientilor “Tip client” iar destinatia creditului este cea selectata din nomenclator.

Nomenclatorul de destinatii se actualizeaza din aplicatia de centrala, meniul Nomenclatoare/Nomenclatoare diverse/Destinatie credit

Destinatia creditului se poate completa doar in aplicatia de centrala, in macheta de credite, tab-ul Proprietati credit.

  

Informatiile despre credite/clienti sunt

 • Analitic client
 • Id de contract credit
 • Nume client
 • Tipul clientului (PF/PJ)
 • Suma acordata
 • Valuta contractului
 • Data acordarii creditului
 • Soldul de principal
 • Soldul dobanzilor curente
 • Soldul dobanzilor restante
 • Sold comisioane restante
 • Soldul de provizioane
 • Numarul de rate la acordarea creditului
 • Numarul de rate ramase
 • Data ultimei plati
 • Destinatia creditului

 

6.     PAR

 

Raportul se listeaza din meniul Cod/PAR, este generat in format Excel si necesita completarea datei raportului

 

Raportul cuprinde valoarea soldurilor de principal, restant si indoielnic separate in functie de incadrare si tipul de clientela (persoane fizice sau juridice)

Raportul prezinta valoarea indicatorilor PAR 15, PAR30, PAR60, PAR 90 si PAR360 pentru clientii PF, PJ si pe total.


Pagina anterioara: Liste si situatii
Pagina urmatoare: Cautare client